Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Cảm Ân

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcscaman@edu.viettel.vn